Gebruiksvoorwaarden


Gebruik van de site
Deze website is eigendom van Dekker Technical Products. De toegang tot of het gebruik van deze website is ondergeschikt aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door deze website te betreden of te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden.
Bent u het niet eens met de gebruiksvoorwaarden, dan verzoeken wij u deze website te verlaten.

Er is veel aandacht en zorg besteed aan deze website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens
Wij hechten veel belang aan uw privacy en aan de bescherming van uw persoons- en bedrijfsgegevens.
Indien u van alle functionaliteiten op onze website gebruik wilt maken, vragen wij u een account aan te maken en in te loggen, omdat wij graag willen weten wie onze (potentiĆ«le) klanten en andere geĆÆnteresseerden zijn die onze informatie raadplegen. Het helpt ons bij het constant verbeteren van onze serviceverlening en website. 
Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Wij geven u daarbij de volgende garanties :


Cookies
Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Voor meer info over hoe wij met cookies omgaan, verwijzen wij u naar ons Privacy en Cookie beleid.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.
Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met ons.