Rook- en Brandschermen

De wettelijke regels in Europa schrijven voor dat gebouwen zo moeten worden gebouwd, aangepast en onderhouden, dat zoveel mogelijk voorkomen dient te worden dat een eventuele brand zich snel kan verspreiden. Daarnaast moeten mensen en dieren genoeg tijd krijgen om bij brand het gebouw te ontvluchten en moet de brandweer goed in staat gesteld worden om snel en effectief de brand te bestrijden. Elk Europees land heeft dit vervolgens vertaald naar eigen wetgeving.

In Nederland heeft men dit vastgelegd in het Bouwbesluit. Hierin staat dat een gebouw voldoende veilige vluchtroutes moet hebben. Deze vluchtroutes verbinden de diverse compartimenten binnen een gebouw met elkaar.
Zowel de vluchtroutes als compartimenten heeft men vervolgens opgesplitst in verschillende soorten. Elk soort vluchtroute en compartiment vereist zijn eigen mate van bescherming.
Zo wordt bijvoorbeeld aan een beschermde vluchtroute de eis gesteld dat deze voor een periode van 30 minuten rookvrij dient te blijven, terwijl bij een extra beschermde vluchroute de eis geldt dat deze gedurend 60 minuten rook- en brandvrij blijft.
Voor meer info over vluchtroutes, brandcompartimenten en de gestelde eisen hieraan verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 uit het Bouwbesluit.

Met de SmokePROtec®,   FirePROtec® en Firescreen® rolschermen kunnen wij voor de meeste situaties een passende, veilige oplossing bieden als het gaat om het creëren van rook- en/of brandvrije vluchtwegen of brandcompartimenten.

Smoke PROtec rookschermen

smokeprotec rookschermenDe meeste dodelijke slachtoffers bij een brand komen om door de rookontwikkeling en niet door de brand zelf. Cruciaal bij een brand is daarom het (zo goed mogelijk) voorkomen dat rookontwikkeling het zicht en de luchtkwaliteit op vluchtroutes negatief beïnvloed. Rookschermen, of rookgordijnen, spelen hierin een steeds belangrijkere rol.
Door grote ruimten en vluchtwegen op de juiste plaatsen te voorzien van rookschermen, kan de snelheid waarmee rook zich verspreid drastisch worden verlaagd. In combinatie met een RWA systeem is het zelfs mogelijk de rook via een gedwongen, natuurlijke weg naar buiten af te voeren.

De Smoke PROtec® rookschermen zijn exclusief gemaakt van een niet-scheurbare glasvezel doek en alle naden zijn gestikt met RVS draad. Het doek is rookdicht conform EN1634-3 en hittebestendig tot 600 °C (conform EN12101-1) gedurende 120 minuten.
Omdat de Smoke PROtec® voldoet aan de ASB 3 D120 classificatie is dit systeem geschikt om toe te passen voor de bescherming van personen op (beveiligde) vluchtroutes.

Fire PROtec® brandschermen

fireprotecIndien de brandwerendheid van een brandcompartiment of subbrandcompartiment verhoogd moet worden, is één van de mogelijkheden het toepassen van de oprolbare FirePROtec® brandschermen. Deze worden op een centrale brandmeldinstallatie of stand-alone brandmelder aangesloten. In geval van brand zal het scherm zichzelf door de zwaartekracht afrollen en voor een goede afdichting zorgen zodat de brand zich niet verder kan verspreiden.
De FirePROtec® brandschermen hebben een brandweerstand van 90 minuten (E) en zijn hiermee geschikt om een ruimte gedurende 90 minuten brandvrij te houden. Daarnaast wordt gedurende 20 minuten de warmtestraling (EW) van het vuur door het scherm heen gereduceerd met 15 kW/m2.
Hiermee zijn de FirePROtec® brandschermen geclassificeerd als E90 EW20 C2 conform de Europese norm EN13501-2.
De FirePROtec® brandschermen kunnen heel goed als alternatief voor rolluiken, branddeuren of brandwerend glas worden gebruikt. De voordelen hiervan zijn dat het meestal minder opvalt (sommige uitvoeringen kunnen in het plafond weggewerkt worden) en prijstechnisch is het vaak voordeliger.

FireScreen® brandschermen

Firescreen De FireScreen® schermen gaan nog een stap verder dan onze FirePROtec® schermen doordat ze, naast een vlamdichtheid tot 120 minuten ook de warmtestraling extra reduceren. De FireScreen® brandschermen zijn leverbaar in een EW en EI uitvoering:

De EW uitvoering heeft een vlamdichtheid tot 120 minuten (E) en reduceert de warmtestraling (EW) tot maximaal 15 kW/m2 voor een periode van 30 tot 90 minuten. (Afhankelijk van de uitvoering).
Dit zorgt ervoor dat stoffen of goederen aan de niet-brandzijde van het scherm niet tot zelfontbranding kunnen komen (op een afstand van > 1 meter) en dat het scherm aan de niet-brandzijde te passeren blijft voor personen. Hiermee is de FireScreen® EW geschikt om te gebruiken voor het afsluiten van brandcompartimenten en ter voorkoming van brandoverslag naar bovengelegen etages of naastgelegen gebouw via de gevel(openingen).
Hoogste classificatie van de Firescreen® EW is E120 EW90. De FireScreen® EW schermen kunnen zowel op de dag als in de dag worden gemonteerd.

De EI uitvoering heeft ook een vlamdichtheid tot 120 minuten. Daarnaast is deze voorzien van een extra thermische isolatie die er voor zorgt dat de warmtestraling wordt beperkt tot maximaal 1 kW/m2 . Dit houdt in dat een temperatuur van 1000 °C aan de brandzijde gereduceerd wordt tot gemiddeld 140 °C aan de niet-brandzijde voor een periode van 30 of 60 minuten (afhankelijk van de uitvoering). Dit maakt de Firescreen® EI geschikt voor het afsluiten van brandcompartimenten en creëren van vluchtroutes.

Hoogste classificatie van de Firescreen® EI is E120 EW60 EI60-C. De FireScreen® EI schermen worden op de dag gemonteerd.

Contactgegevens

Inschrijven nieuwsbrief

Voor een optimale beleving van onze websites maken wij gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om uw bezoek aan onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we de functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en verbeteren.