Rook- en Brandschermen

De wettelijke regels in Europa schrijven voor dat gebouwen zo moeten worden gebouwd, aangepast en onderhouden, dat zoveel mogelijk voorkomen dient te worden dat een eventuele brand zich snel kan verspreiden. Daarnaast moeten mensen en dieren genoeg tijd krijgen om bij brand het gebouw te ontvluchten en moet de brandweer goed in staat gesteld worden om snel en effectief de brand te bestrijden. Elk Europees land heeft dit vervolgens vertaald naar eigen wetgeving.

In Nederland heeft men dit vastgelegd in het Bouwbesluit. Hierin staat dat een gebouw voldoende veilige vluchtroutes moet hebben. Deze vluchtroutes verbinden de diverse compartimenten binnen een gebouw met elkaar.
Zowel de vluchtroutes als compartimenten heeft men vervolgens opgesplitst in verschillende soorten. Elk soort vluchtroute en compartiment vereist zijn eigen mate van bescherming.
Zo wordt bijvoorbeeld aan een beschermde vluchtroute de eis gesteld dat deze voor een periode van 30 minuten rookvrij dient te blijven, terwijl bij een extra beschermde vluchroute de eis geldt dat deze gedurend 60 minuten rook- en brandvrij blijft.
Voor meer info over vluchtroutes, brandcompartimenten en de gestelde eisen hieraan verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 uit het Bouwbesluit.

Met de SmokePROtec®,   FirePROtec® en Firescreen® rolschermen kunnen wij voor de meeste situaties een passende, veilige oplossing bieden als het gaat om het creëren van rook- en/of brandvrije vluchtwegen of brandcompartimenten.

Smoke PROtec rookschermen

smokeprotec rookschermenDe meeste dodelijke slachtoffers bij een brand komen om door de rookontwikkeling en niet door de brand zelf. Cruciaal bij een brand is daarom het (zo goed mogelijk) voorkomen dat rookontwikkeling het zicht en de luchtkwaliteit op vluchtroutes negatief beïnvloed. Rookschermen, of rookgordijnen, spelen hierin een steeds belangrijkere rol.
Door grote ruimten en vluchtwegen op de juiste plaatsen te voorzien van rookschermen, kan de snelheid waarmee rook zich verspreid drastisch worden verlaagd. In combinatie met een RWA systeem is het zelfs mogelijk de rook via een gedwongen, natuurlijke weg naar buiten af te voeren.

De Smoke PROtec® rookschermen zijn exclusief gemaakt van een niet-scheurbare glasvezel doek en alle naden zijn gestikt met RVS draad. Het doek is rookdicht conform EN1634-3 en hittebestendig tot 600 °C (conform EN12101-1) gedurende 120 minuten.
Omdat de Smoke PROtec® voldoet aan de ASB 3 D120 classificatie is dit systeem geschikt om toe te passen voor de bescherming van personen op (beveiligde) vluchtroutes.

Fire PROtec brandschermen

fireprotecIndien de brandwerendheid van een brandcompartiment of subbrandcompartiment verhoogd moet worden, is één van de mogelijkheden het toepassen van de oprolbare FirePROtec® brandschermen. Deze worden op een centrale brandmeldinstallatie of stand-alone brandmelder aangesloten. In geval van brand zal het scherm zichzelf door de zwaartekracht afrollen en voor een goede afdichting zorgen zodat de brand zich niet verder kan verspreiden.
De FirePROtec® brandschermen hebben een brandweerstand van minimaal 90 minuten en zijn hiermee geschikt om een ruimte gedurende minimaal 90 minuten brandvrij te houden. Daarnaast wordt gedurende 20 minuten de warmtestraling van het vuur door het scherm heen gereduceerd met 15 kW/m2.
Hiermee zijn de FirePROtec® brandschermen geclassificeerd als E90 EW20 C2 conform de Europese norm EN13501-2.
De FirePROtec® brandschermen kunnen heel goed als alternatief voor rolluiken, branddeuren of brandwerend glas worden gebruikt. De voordelen hiervan zijn dat het meestal minder opvalt (sommige uitvoeringen kunnen in het plafond weggewerkt worden) en prijstechnisch is het vaak voordeliger.

FireScreen brandschermen

Firescreen Daar waar de FirePROtec zorgt voor een vlamdichte afsluiting van minimaal 90 minuten om zo branduitbreiding sterk te vertragen, gaan de Firescreen schermen nog een stap verder.  De Firescreen rolschermen zijn leverbaar in een EW en EI uitvoering:

De EW uitvoering heeft de classificatie  E120 EW90 (volgens DIN EN13501-2, getest volgens EN1634-1).
Dit zorgt ervoor dat stoffen of goederen aan de niet-brandzijde van het scherm niet tot zelfontbranding kunnen komen (op een afstand van > 1 meter) en dat het scherm aan de niet-brandzijde te passeren blijft voor personen. Hiermee is de Firescreen EW geschikt om te gebruiken als brandwerende scheidingsconstructie in een gebouw en als bescherming van een gevel tegen brand (van binnen naar buiten).

De EI uitvoering heeft een extra thermische isolatie die er voor zorgt dat de classificatie E120 EW60 EI60-C (volgens DIN EN13501-2) wordt gerealiseerd.
Door deze extra thermisch isolerende werking zal de oppervlaktetemperatuur van het doek aan de niet-brandzijde gedurende 60 minuten niet warmer worden dan gemiddeld 140 °C.

Net als voor de andere schermen geldt ook voor de Firescreen dat deze eenvoudig te monteren zijn. Ze worden om maat geleverd in een inbouw- of opbouw behuizing compleet met zijgeleidingen voor een goede afdichting.

 
Contactgegevens

Inschrijven nieuwsbrief

Voor een optimale beleving van onze websites maken wij gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om uw bezoek aan onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we de functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en verbeteren.
Meer info AKKOORD WEIGER