Beveiliging

BeveiligingBij het automatiseren van bouwkundige elementen kan u ook te maken krijgen met een stuk veiligheid op verschillende vlakken:

Inbraakbeveiliging
Bij het automatiseren van dak- en gevelelementen in de buitenschil van een gebouw kan u te maken krijgen met wettelijke (of gewenste) inbraakwerendheidseisen. In dit geval kan het zomaar zijn dat die handige elektrische raambediening gecombineerd moet worden met inbraakvertragend mechanisch beslag. Voor zowel bestaande als nieuwe inbraakvertragende ramen kunnen wij oplossingen bieden. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat deze combinatie misschien wel opnieuw gekeurd en gecertificeerd moet worden door een onafhankelijke certificatie instelling. Wij kunnen u hierin begeleiden of zelfs het gehele tracé van u overnemen.

Knelbeveiliging
Onze ervaring leert dat men er vaak niet bij stilstaat dat geautomatiseerde elementen in de gebouwde omgeving ook een gevaar op kunnen leveren. Voor automatisch aangedreven producten in de gebouwde omgeving bestaan er daarom diverse Europese richtlijnen.
Om het risico van beknelling of verwonding tot een minimum te beperken dient DE ONTWERPER / FABRIKANT van het te automatiseren element na te gaan of de Machinerichtlijn van toepassing is. De Machinerichtlijn is een globale Europese wetgeving die verplicht is voor alle machines die gemaakt zijn in de Europese Unie. Elk EU land heeft vervolgens deze Machinerichtlijn omgezet in eigen wetgeving waarin vaak wordt verwezen naar diverse Europese normeringen. In Nederland kan men deze wetgeving terugvinden in het Warenwetbesluit Machines.

Voor die gevallen waar u beveiligingen nodig heeft om met uw geïnstalleerde eindproduct aan alle wetgeving te voldoen, kunnen wij diverse veiligheidssystemen leveren. Omdat het hier in 99% van de gevallen gaat om veiligheidsmaatregelen om beknelling te voorkomen, spreken we van knelbeveiligingen.

Inbraakvertragend hang- en sluitwerk

Beveiliging hs1Binnen Europa zijn er afspraken gemaakt als het gaat om NIEUWE inbraakvertragende dak- en gevelelementen. Deze moeten namelijk voldoen aan de Europese norm EN1627. (In Nederland wordt overigens de NEN5096 gehanteerd. Deze norm is gelijk getrokken met de EN1627 maar heeft een aantal aanvullingen voor zaken die niet omschreven zijn in de EN1627).
Om te bepalen of en hoe inbraakvertragend zo'n bouwkundig element is, dient deze getest te worden door een geautoriseerde certificatie instelling. Wat en hoe zij testen is vastgelegd in de normen EN1628 t/m EN1630. Aan de hand van de testwaarden wordt een certificaat aan het element gehangen met een classificatie. De classificatie van het element wordt weergegeven met de letters "RC" gevolgd door een cijfer 1 t/m 6. (Waarbij 1 nooit voorkomt omdat dit het minst inbraakvertragend is).
Omdat het gehele dak- of gevelelement als één object gekeurd wordt, spreekt men in dit geval over ELEMENTENKEUR. Dit zegt dus niets over de individuele componenten waaruit het element bestaat.
Wel wordt in het certificaat nauwkeurig vastgelegd welke componenten er waar en hoe gemonteerd moeten zijn in het element. Elke wijziging die u hierin aanbrengt kan betekenen dat het element dus niet meer voldoet aan de eisen en het certificaat ongeldig maken.
Als u inbraakvertragende elementen dus wilt automatiseren is het raadzaam hier bij stil te staan en altijd contact met ons op te nemen. Desgewenst kunnen wij voor u met de certificeringsinstelling contact opnemen om te kijken of de wijziging wel of geen gevolgen heeft. Indien nodig kunnen wij voor u ook het traject van (opnieuw) certificeren begeleiden.

Wilt u projectmatig ramen, deuren of andere elementen laten testen en certificeren op inbraakwerendheid? Ook dan kunnen wij u natuurlijk van dienst zijn.
Voor zowel handmatig bediende als geautomatiseerde elementen kunnen wij maatwerkoplossingen bieden die er voor zorgen dat ze de inbraakwerendheidstesten kunnen doorstaan.

Als bestaande elementen in gebouwen inbraakvertragend gemaakt dienen te worden is het moeilijk om hier vervolgens een certificaat conform EN1627 (of NEN5096) op te verkrijgen. De elementen kunnen immers vaak niet meer als geheel gekeurd worden.  In deze gevallen dient vaak teruggevallen te worden op inbraakvertragend hang- en sluitwerk die een PRODUCTKEUR hebben. (In Nederland is dit hang- en sluitwerk te herkennen aan het SKG-logo. Klik hier voor meer info over SKG goedgekeurd hang- en sluitwerk).
Wij kunnen u een breed pakket inbraakvertragende sloten, krukken, cilinders, raamboompjes en ander hang- en sluitwerk leveren van uiteenlopende merken als Mauer, S2, Nemef, DX, Iseo, Axa en vele anderen.
Beveiliging hs

Knelbeveiliging

knelbeveiligingVoor alle soorten automatische deuren geldt dat zij sinds 10 april 2013 moeten voldoen aan de Europese norm EN16005.
Maar hoe moet dit dan met overige geautomatiseerde bouwkundige elementen zoals dakluiken, ramen, interieurelementen etc.? In veel gevallen is hier namelijk ook kans op verwonding door bijvoorbeeld beknelling. Om te kunnen garanderen dat het risico hierop tot een minimum wordt beperkt dient de fabrikant en/of installateur van het geautomatiseerde element na te gaan of de Machinerichtlijn van toepassing is.

Indien de Machinerichtlijn inderdaad van toepassing is, zal er een risicoanalyse gemaakt moeten worden. Afhankelijk van de uitslag van deze risicoanalyse zullen er bepaalde veiligheidsmaatregelen nodig zijn.
Welke maatregelen er precies nodig zijn hangt af van de vereiste veiligheidsklasse. Een aantal van deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

• Rubberen strips of schakellijsten die er voor zorgen dat het beweegbare element onmiddelijk stopt (of weer open gaat) zodra deze ingedrukt worden.
• Contactloze beveiliging d.m.v. bewegingssensoren of lichtlijsten. Deze zorgen voor het stoppen van een beweegbaar element zodra er iemand in de buurt komt.
• Het toepassen van veiligheidsmatten die het beweegbare element stoppen zodra er overheen gelopen wordt.

Voor alle voorkomende veiligheidsklassen kunnen wij de benodigde materialen leveren die voldoen aan alle wettelijke eisen die er op van toepassing zijn.
Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Inschrijven nieuwsbrief

Voor een optimale beleving van onze websites maken wij gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om uw bezoek aan onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we de functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en verbeteren.