Rook- en Warmteafvoer

Een Rook- en Warmte Afvoer systeem (ook wel RWA of Rookafvoersysteem genoemd) moet er voor zorgen dat bij brand rook en hete, vaak giftige, lucht zo snel mogelijk naar buiten wordt afgevoerd en verse lucht wordt aangevoerd. Op deze manier blijven vluchtwegen (langer) rookvrij zodat eventueel aanwezige mensen en dieren langer de tijd hebben om veilig te vluchten. Ook blijft in geval van brand de binnentemperatuur lager, waardoor de kans op een flashover of backdraft een stuk lager ligt. Hierdoor is het voor de brandweer minder gevaarlijk om het brandende pand te betreden voor een binnenaanval. Ook zorgt een lagere binnentemperatuur er voor dat de constructie van het betreffende pand langer stand houdt. Bij een brandend pand zonder RWA systeem kan de temperatuur namelijk al snel oplopen tot 1200ºC. Een bijkomend voordeel van een RWA systeem is dat deze ook gebruikt kan worden om een pand dagelijks te ventileren.
rwa systeemDe regels over het wel- of niet toepassen van een RWA systeem verschillen per land. 
In Nederland is het toepassen van een RWA installatie nooit wettelijk verplicht, maar kan altijd worden ingezet als extra veiligheid, ter ondersteuning van de brandweer òf als alternatief voor het creëren van brandcompartimenten. In het laatste geval spreekt men over het "gelijkwaardigheidsbeginsel" (Zie artikel 1.3 in het Bouwbesluit). Belanghebbende partijen, zoals bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen of de brandweer, kunnen wel eisen dat er een RWA installatie toegepast wordt.

Wat wel Europees geregeld is, zijn de technische eisen aan de verschillende componenten waaruit een RWA systeem is opgebouwd.
Omdat de bedrijfszekerheid van een RWA systeem natuurlijk cruciaal is, dienen al deze componenten aan de Europese EN normen te voldoen. Daarnaast dient het complete systeem, na installatie, nog gekeurd en gecertificeerd te worden en dient het systeem periodiek te worden gecontroleerd door een daarvoor bevoegde persoon of instelling. Voor meer info hierover verwijzen wij u naar het CCV.

Er zijn verschillende typen RWA installaties te onderscheiden; zo spreekt men over Natuurlijke RWA installaties als de rook afgevoerd wordt via natuurlijke weg langs kleppen en luiken (door de thermische eigenschappen van brand) en over Mechanische RWA installaties als het systeem voorzien wordt van bijvoorbeeld ventilatoren om de aan- en afvoer te regelen.  Deze laatste wordt vooral gebruikt bij hoge gebouwen, trapportalen en liftschachten omdat deze systemen doorgaans een ruimte sneller kunnen "spoelen" doordat er van drukverschil gebruik gemaakt wordt.

Stuurcentrales voor RWA systemen

SHEV control Het kloppend hart van een RWA systeem is de stuurcentrale. De stuurcentrale verzorgt o.a. de communicatie tussen alle componenten die in een RWA systeem aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld motoren, rookmelders, handschakelaars, ventilatoren etc. Omdat men 100% moet kunnen vertrouwen op de werking, ook in geval van stroomuitval, dient ook altijd een noodstroomvoorziening in aanwezig te zijn. Deze (nood-)energievoorziening dient te voldoen aan de regels zoals vastgelegd in de EN12101-10. Dit geldt ook voor pneumatische systemen.
Daarnaast moeten er verplicht een aantal functionaliteiten op een kwalitatief goede manier aanwezig zijn in RWA stuurcentrales. Een voorbeeld hiervan is de lijnbewaking. Deze functie "bewaakt" de aansluitingen naar de aangesloten cruciale componenten en geeft een alarmmelding als er iets mis is met één of meer van de aansluitingen. De eisen die gesteld worden aan de kwaliteit en functionaliteit van een RWA centrale zijn vastgelegd in de EN12101-9.

Wij kunnen voor al uw RWA systemen passende stuurcentrales leveren.
Voor de eenvoudige systemen, waarbij bijvoorbeeld maar enkele motoren aangestuurd dienen te worden,  hebben we hiervoor diverse "compacte" RWA centrales uit de  SHEV® serie. Deze analoge centrales hebben een vast aantal RWA en Ventilatie groepen en een beperkt aantal functies die d.m.v. DIP-switches instelbaar zijn. Deze centrales zijn achteraf niet, of zeer beperkt, uit te breiden.

Heeft u echter een situatie waarbij de centrale meer aan moet sturen (uitgangsspanning >10A.), wilt u extra functionaliteiten of wilt u in de toekomst de centrale eenvoudig uit kunnen breiden? In dat geval kunt u beter kiezen voor een modulair opgebouwde ESM centrale. Door de modulaire opbouw zijn deze centrales eenvoudig aan te passen of uit te breiden met modules voor bijvoorbeeld extra ventilatiegroepen, extra RWA groepen, tijdmodules, schakelrelaismodules 24V of 230V etc. Door deze modulaire opbouw kunnen voor elke situatie de juiste RWA stuurcentrale leveren voor zowel natuurlijke als mechanische RWA systemen.

De nieuwste ontwikkeling is de digitale M-SHEV® stuurcentrale. Deze bestaat uit een microprocessor die alle individuele modules, die via een BUS systeem met elkaar zijn verbonden, aanstuurt. Ook deze centrales zijn geheel modulair opgebouw en achteraf gemakkelijk aanpasbaar. Daarnaast is het mogelijk om deze centrales, met behulp van de speciale Simon-Link® software en bijbehorende USB-300 kabel, via een PC of tablet geheel naar wens te programmeren en controlleren. Hierdoor zijn vele honderden combinaties mogelijk (bijvoorbeeld vele verschillende ventilatiefunctie's voor een gezond binnenklimaat), zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de functionaliteit en zekerheid van uw RWA systeem. Kortom, de M-SHEV® centrales brengen betrouwbaarheid, flexibiliteit, functionaliteit en veiligheid middels de nieuwste technieken bijelkaar! Voor meer info kunt u de speciale (duitstalige) M-SHEV® website bezoeken (duitstalig)

Motoren voor RWA systemen

rwa motorenElk RWA systeem, zowel natuurlijk als mechanisch, zal mede bestaan uit aandrijfsystemen voor het openen en sluiten van kleppen, luiken, ramen, roosters en andere dak- en gevelelementen. Al deze aandrijfsystemen zijn onlosmakelijk verbonden met het beweegbare element dat ze bedienen. Om deze reden is het daarom verplicht dat deze aandrijfsystemen, of motoren, in combinatie met het bewuste element worden gekeurd en gecertificeerd conform de Europese eisen zoals vastgelegd in de EN12101/2 voordat het in een RWA systeem toegepast mag worden. In tegenstelling tot wat vaak wordt gezegd is het dus onmogelijk om te stellen dat een motor gecertificeerd is volgens de EN12101/2. Alleen een compleet element, inclusief de motor, kan gecertificeerd worden.

Natuurlijk is het wel zo dat ook de motoren aan bepaalde eisen zullen moeten voldoen willen ze überhaupt in combinatie met een element goedgekeurd worden. Zo zullen bijvoorbeeld de gebruikte materialen (van de behuizing of aansluitdraden) en de snelheid van een motor al aan bepaalde eisen moeten voldoen, willen ze door de strenge keuringseisen komen. Als een motor geschikt is om in combinatie gekeurd te worden, geeft men dit vaak aan door EN12101/2 bij de motor te vermelden.

Een groot deel van onze elektromechanische en pneumatische aandrijvingen zijn geschikt voor RWA elementen. Wij geven dit aan door EN12101/2 bij de desbetreffende motoren te vermelden. Naast de vouwarmmotoren hebben we ook diverse spindelmotoren, kettingmotoren, sleufmotoren en tandheugelmotoren die u voor RWA elementen kunt gebruiken.

Inmiddels zijn er al veel binnen- en buitendraaiende ramen, dakramen, lamellenroosters etc. van bekende profielsystemen gekeurd en gecertificeerd conform EN12101/2 met de Simon-RWA motoren. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld Aluprof, Schüco, Wicona, Hueck, Raico en vele klantspecifieke systemen. Wilt u meer weten over de aandrijfsystemen en/of complete RWA elementen? Neem dan contact met ons op!

Melders voor RWA systemen

Een RWA systeem kan op verschillende manieren "getriggerd" worden om z'n werk te gaan doen. In veel gevallen zal een separate brandmeldinstallatie (BMI) een signaal aan de RWA centrale geven, waarna deze de nodige ramen, deuren en/of luiken zal aansturen. Daarnaast zal er meestal een handmelder gemonteerd worden waar de brandweer handmatig de rookafvoer elementen kan openen en sluiten.
Er zijn echter ook gevallen (vooral bij de wat kleinere systemen) waarin er geen BMI aanwezig is of waar deze niet aan het RWA systeem gekoppeld wordt. In dit geval zal gebruik gemaakt moeten worden van melders die rechtstreeks op de RWA centrale aangesloten worden, zoals rookmelders of thermomelders. Net als voor alle andere componenten in de RWA installatie gelden er ook voor deze handmatige- en automatische melders diverse regels waaraan zij moeten voldoen als zij gebruikt worden voor het triggeren van de RWA functie. (Als de RWA installatie ook voor ventilatie doeleinden wordt gebruikt mag men voor enkel deze ventilatiefunctie wel andere schakelaars en/of pulsgevers gebruiken, zoals thermostaten, wind- en regenmelders etc.)
Ons leveringspakket omvat naast de goedgekeurde handmelders ook de juiste rook- en thermomelders.

handmelder rookmelder thermomelder
Vergrendelingen voor RWA systemen

De afmeting van RWA elementen dienen nauwkeurig gedimensioneerd te worden omdat hiermee bepaald wordt hoeveel rook er afgevoerd en verse lucht wordt aangevoerd. Indien een RWA element dusdanig groot moet worden, kan het wenselijk zijn het element op één of meerdere punten extra te vergrendelen. Bijvoorbeeld voor de wind- en waterdichtheid of om het element inbraakvertragend te maken.ZVE-UNI vergrendelingIn dit geval heeft u vergrendelpunten nodig die in combinatie met het aandrijfsysteem functioneren. Het RWA element kan immers pas opengestuurd worden als de extra sluitpunten ontgrendeld zijn. Afhankelijk van het soort RWA systeem hebben we hier diverse oplossingen voor, zoals: de elektromechanische vergrendeling ZVE-UNI (om te combineren met alle elektromechanische motoren),  mechanische vergrendeling Helimatic2 (voor de combinatie met kettingmotoren uit de EA-K-30/50 series) en diverse pneumatische vergrendelingen voor rookafvoer elementen in pneumatische RWA systemen.

eap grendels


Ook zijn er rookafvoerluiken die alleen in geval van brand zeer snel open moeten klappen. Automatisch sluiten is hierbij niet van belang en ook worden ze nooit voor ventilatiedoeleinden gebruikt. In dit geval worden meestal gasdrukveren gebruikt om de luiken te openen. In gesloten toestand worden ze dichtgehouden met mechanische vergrendelpunten. Deze vergrendelpunten worden dichtgehouden door een ingebouwde elektromagneet. Zodra het vergrendelpunt getriggerd wordt zal de magneet de vergrendeling loslaten en de gasveren zullen het luik openen. Deze EAP vergrendelingen zijn in diverse varianten leverbaar, waardoor u zelf kunt bepalen waardoor ze ontgrendeld moeten worden: Elektrisch, Pneumatisch,Thermisch, Handmatig of door combinaties van deze manieren.

Contactgegevens

Inschrijven nieuwsbrief

Voor een optimale beleving van onze websites maken wij gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om uw bezoek aan onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we de functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en verbeteren.