Menu
Winkelwagen

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van al onze relaties en bezoekers van onze websites en dragen er zorg voor dat eventuele persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Inleiding
Dit is de privacyverklaring van Dekker Technical Products B.V. en alle eventueel hieraan gelieerde ondernemingen (hierna te noemen: "DETEP"). Deze privacyverklaring informeert over de persoonsgegevens die wij verwerken van onze klanten, prospects, leveranciers en bezoekers van aan DETEP gelieerde websites, webshops en andere diensten zoals bijvoorbeeld apps (hierna te noemen "websites").

Deze privacyverklaring is opgesteld op 03 februari 2023 en kan van tijd tot tijd worden gewijzigd indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
De meest actuele privacyverklaring kunt u altijd terugvinden op www.dekkertechnicalproducts.com en al onze andere websites. In elke privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

DETEP is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:
Eindsepad 21
4911AP Den Hout
Nederland
T: +31 (0)162 785245
E: klik voor email (= spam beveiliging)
W: www.dekkertechnicalproducts.com


Gegevens die wij verwerken
DETEP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam | Functietitel | Adresgegevens | Telefoonnummer | E-mailadres | IP-adres | Contactgeschiedenis | Interessegebieden | Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op één van onze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch |  Gegevens over uw activiteiten op onze website(s) en webshops (zoals bijvoorbeeld bezochte pagina's en zoekopdrachten)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw gegevens verwerken
In ons CRM systeem bewaren wij data van onze (potentiële) klanten, leveranciers en andere zakenrelaties met de relevante contactpersonen om onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Van deze contactpersonen houden wij persoonsgegevens bij voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U informatie te kunnen verstrekken over wijzigingen van onze diensten en producten
- U nieuwsbrieven te kunnen sturen (indien u zich hier voor inschrijft)
- U de mogelijkheid bieden een account aan te maken op onze websites
- Het verwerken van uw bestelling(en) en betaling(en)
- Om goederen en diensten juist te kunnen leveren
- Het analyseren van uw gedrag op onze websites om daarmee de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- DETEP verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiften.
 

Geautomatiseerde besluitvorming
DETEP neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DETEP) tussen zit.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DETEP bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn voor persoonsgegevens van 7 jaar.
 

Delen van persoonsgegevens met derden
DETEP verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DETEP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DETEP gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DETEP gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op onze websites worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Functionele cookies
Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er door ons gebruik gemaakt van cookies om in te kunnen loggen, zodat wij uw instellingen en voorkeuren kunnen onthouden zodra u bent ingelogd.
 

Tracking cookies
Via Google Analytics worden op onze site geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag van onze bezoekers verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google geanonimiseerd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en is niet te herleiden naar een persoon of IP-adres.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Wilt u niet dat uw klikgedrag op onze websites wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor die van ons. U kunt de browser-plugin hier downloaden.
 

Social media cookies
Op onze websites kunnen knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen op social media als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet iedere keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.
 

Embedded content cookies
Op sommige pagina's kan door ons gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op onze site zichtbaar wordt gemaakt. Denk hierbij aan Slideshare-presentaties of YouTube-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DETEP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u, een ander of een door u aangewezen organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens versturen via het contactformulier.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DETEP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende deze link.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DETEP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.