Veiligheidstechniek

Veiligheidstechniek

Eén van de belangrijkste zaken bij het automatiseren van elementen in de gebouwde omgeving is de veiligheid.
Volgens de Europese richtlijn wordt een geautomatiseerd element als machine gezien en daarom is de Machinerichtlijn van toepassing. Om te kunnen garanderen dat het risico op beknelling/verwonding door een geautomatiseerd element tot een minimum wordt beperkt, dient de fabrikant (of diens gevolmachtigde) een risocoanalyse te maken. Afhankelijk van de uitslag van deze risicoanalyse zullen er in bepaalde gevallen veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Welke maatregelen er precies nodig zijn hangt af van de vereiste veiligheidsklasse. Een aantal van deze maatregelen om beknelling te voorkomen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

• Rubberen strips of schakellijsten.
• Contactloze beveiliging d.m.v. bewegingssensoren of lichtlijsten.
• Veiligheidsmatten.

Voor alle voorkomende veiligheidsklassen kunnen wij u producten leveren waarmee u de juiste veiligheid van het element kunt garanderen.

LET OP:
Elk geautomatiseerde element dient door de fabrikant te worden voorzien van een CE markering en bijbehorende (technische) documenten. Uit deze documenten moet onder andere blijken dat er een risicoanalyse is gemaakt en dat aan de veiligheidseisen volgens de machinerichtlijn wordt voldaan.

Wilt u meer weten over de veiligheid van geautomatiseerde elementen in de gebouwde omgeving, download dan hier onze whitepaper.

 

Meer weten? Neem dan contact met ons op.


Subcategorieën: